Kan detta vara vad man kallar manligt håravfall eller går det under speciella sjukdomar? Ja det kan man diskutera men det är definitivt en auto-immun sjukdom. Att sedan män får det i samma utsträckning som kvinnor gör det nog också till att man brukar klassificera det som en sjukdom.
Läkemedelsverket ser det också som en sjukdom och pratar ofta om det som fläckvis håravfall. Det börjar oftast med en liten tom cirkel stor som en femkrona men kan utvecklas till betydligt större oregelbundna områden. Det kan dyka upp på en liten del eller vara spritt i multipla fläckar överallt på hjässan. Det kan sitta i nacken i hårfästet eller längst fram i tinningen och drabbar som sagt både barn och gamla. Har man fått det tidigt som barn är det betydligt större risk att återfå det fler gånger i livet och ofta då med betydligt svårare konsekvenser.
Inget botemedel finns idag då inte mekanismerna är helt klarlagda. Behandlingar för att mildra lidandet finns dock.