Alopecia areata är en sjukdom där man tappar håret fläckvis. Antingen tappar man det delvis eller också helt. Oftast tappar man håret på huvudet och vanligast är att barn eller unga drabbas.
Runt 50 % av alla med Alopecia areata har debuterat i sin sjukdom före 18 års ålder men man kan få sjukdomen även på äldre dar. I Sverige räknar man med att drygt 80 000 människor har Alopecia areata. Det är inte helt känt vad som orsakar sjukdomen.
Normalt börjar Alopecia areata med att man på kort tid tappar hår fläckvis. Många upptäcker en kal fläck som är ungefär lite fläck på huvudet. Fläcken kan växa till sig snabbt men det kan också ta månader eller år innan den tillväxer. Variationen är enorm. Det vanligaste är att man får tillbaka allt hår där fläcken satt efter en tid men att man sedan tappar hår på ett annat ställe. En del patienter med Alopecia areata förlorar allt sitt hår. Dessa utgör dock en minoritet och beräknas utgöra runt 20 procent av alla med Alopecia areata.
Alopecia areata kallas det när man drabbas av fläckvis håravfall, var det än förekommer på kroppen. Alopecia totalis är när man förlorat allt hår på huvudet. Vid Alopecia universalis har man förlorat allt hår även på kroppen såsom ögonfransar, ögonbryn, håret under armarna och pubesbehåringen. Vid sidan av hårförlusten kan även naglar på såväl fingrar som tår drabbas vid Alopecia areata. Detta brukar yttra sig som små gropar eller små ränder i naglarna.
Att förlora sitt hår kan givetvis vara social traumatiskt inte minst om man är ung. Det är dock viktigt att påpeka att Alopecia areata inte är farligt på annat sätt än just själva hårbortfallet. Att man har Alopecia areata innebär heller inte att man löper en ökad risk att drabbas av andra sjukdomar.