Cytostatika påverkar celler som är i delnings eller tillväxtfas, alla celler i kroppen påverkas. Både cancerceller och friska celler. De friska cellerna har bättre återhämtningsförmåga än cancerceller vilket gör att biverkningarna är tillfälliga och försvinner successivt när behandlingen avslutats. Tillväxtfasen i skalpens hårceller kan vara upp till sju år lång medan snittet ligger på fyra till fem år. Hårcellernas tillväxtcykler har olika rytm, vilket innebär att ca 90 % av hårcellerna alltid befinner sig i tillväxtfas uppe på skalpen.
Detta gör att många personer som genomgår behandling mot cancer, tappar håret, ofta inom så kort tid som 5-10 dagar. Denna upplevelse är mycket traumatisk då utseendet radikalt förändras och leder inte sällan till personliga problem.