Det är inte känt i detalj varför vissa människor drabbas av alopecia areata. Det har spekulerats i att sjukdomen skulle bero på en allergisk reaktion mot håret eller hårfolliklarna där håret växer. Man vet emellertid att sjukdomen till viss del är ärftlig. En studie från Holland visade att sju procent av alla med Alopecia areata hade minst en förälder som var drabbad av sjukdomen. Forskare har även lyckats visa att vissa varianter av en grupp av gener som är relevanta för immunförsvaret (HLA-gener) är överrepresenterade hos personer med Alopecia areata.
Det brukar i varje skolklass finna en person som har eller har haft fläckvis håravfall men på de flesta växer det bort och ingen tänker sedan på att de haft en form av håravfall.