Det har blivit mycket accepterat att behandla sitt håravfall med hjälp av laser. Nu är nästa steg att utföra behandlingarna i hemma miljö för att få ner restiden till en klinik eller att kunna genomföra fler behandlingar – det vill säga när du har tid. Nordic Hair säljer denna hårlaser, Dermalaser 100 dioder