Kloning innebär att man skapar flera individer med samma gener. I princip är alltså enäggstvillingar naturligt ”klonade”. Hos växter är detta lätt att göra. Man klonar växter var gång man tar en stickling, planterar ett skott eller sätter en potatis. Att klona däggdjur är betydigt svårare. Bortsett från när enäggstvillingar föds sker det aldrig naturligt. Men det finns idag två tekniker för att klona däggdjur. Från många djur kan man ta ett tidigt embryo, och dela det i två eller fyra delar. Var del uppfattar sig då som varsitt nytt embryo. Och utvecklar sig till varsitt nytt foster. Detta sker på många håll i avel av nötkreatur. Man kan även klona vuxna djur. Man tar då en liten cell från det djur som ska kopieras. Och slår ihop den med en äggcell, som förlorat sin cellkärna. Därmed fås något som liknar ett befruktat ägg. Fast med exakt samma gener som det djur som skulle kopieras.
Precis så här finns det forskningslag på flera ställen i världen funderar kring hårceller. Att klona friska hårceller och att sedan transplantera dom i hårbotten. Allt talar för att detta är möjligt men som alltid – ingenting är klart förrän det är testat och klar men hoppas gör vi.