Androgen Alopeci är samma sak som manligt håravfall. Det är mycket vanligt och drabbar uppskattningsvis 96 procent av alla män någon gång i livet. Det är den absolutast vanligaste formen av håravfall. Man vet att höga halter av och hög känslighet för ett könshormon vid namn dihydrotestosteron (DHT) leder till en ökad risk att drabbas av håravfall hos män. Lite förenklat kan man säga att hormonet leder till att hårsäckarna skrumpnar och inte längre klarar av sin uppgift. Ärftligt håravfall sker gradvis.

Manligt håravfall, Androgen alopeci, börjar vanligtvis i 20-30 årsåldern men kan börja så tidigt som vid sjutton års ålder. Starten vet man inte varför det sker men olika personer har olika mängd androgena hormoner i blodet. Normalt brukar det börja med att håret vid tinningarna faller av. Efter hand blir håret tunnare även på toppen av huvudet.

Det finns en mängd av behandlingar och metoder för att bromsa eller stoppa upp håravfall hos män. Det stora flertalet av dessa är dåligt vetenskapligt underbyggda. Det enda godkända läkemedlet mot Androgen Alopeci är dock ett preparat som hämmar enzymet 5 alfa-reduktas och det heter finasterid. Detta leder till att halterna av Dihydrotestosteron (DHT) minskar med upp till 70 procent.