Dutasterid är en ny enzym hämmare som kan bli framtidens lösning på manligt håravfall. Den har testats under flera år i USA med lovande resultat, dock ej ännu godkänd av amerikanske FDA, som läkemedel i kampen mot håravfall. Mekanismerna är desamma som för finansterid men verkan är kraftigare och effekten varar längre. Tyvärr är biverkningarna också lite mer frekventa än för finasterid. Därav att det ännu inte är godkänt som läkemedel. Trots detta är det många patienter i USA som behandlas på egen risk och många av dom har fått ett mycket bra resultat.
Preparatet kommer inte att bli godkänt för kvinnor då det kraftigt utsätter foster för svåra missbildningar i mycket hög utsträckning.