Järnbrist hos kvinnor på grund av stora menstruationer eller ensidig kost, leder ofta till diffust håravfall. Orsaken fastställes med undersökning av serumjärn på laboratorium och behandlas med järntabletter.
Infektion
Svårare allmäninfektion, t ex influensa eller sjukdom med hög feber leder ibland till håravfall, som blir märkbart först 2-3 månader senare. Håret blir så småningom normalt igen utan behandling.
Graviditet/hormonbehandling
Under graviditet blir håret tjockare på grund av att fler hårsäckar blir verksamma än normalt. Efter förlossningen kräver de sin vila varvid håret kan tunnas ut rejält, vilket brukar bli märkbart först 2-4 månader efteråt. Detta är mycket vanligt men observeras inte av alla. Håret blir normalt igen efter något halvår, men förstås inte lika tjockt som det var under graviditeten. Samma effekt kan ses efter uppehåll med hormonbehandling, t ex p-piller.