Kvinnligt ärftligt håravfall förekommer i vissa släkter och anses liksom det manliga ärftliga håravfallet ha sin orsak i hormonella förändringar och försämrad blodcirkulation i skalpen. Ärftligt håravfall drabbar endast de övre delarna av huvudet, ofta en oval uppe på huvudet och där man har en ca ½ cm bred tät zon allra längst fram i luggen. Kvinnor med ärftligt håravfall blir aldrig helt kala men kan bli kraftigt utglesade. Graden av kvinnligt ärftligt håravfall mäts enligt Ludwigs skala. Kvinnligt ärftligt håravfall kan behandlas med operation och även med minoxidil (Rogaine) och laser.
Höga vikar förknippar vi oftast med en manlig hårlinje men man ser det hos kvinnor i vissa släkter som en normalvariation. Om vikarna är uttalade upplever många kvinnor att en operation ger en stor estetisk förbättring.
Diffust håravfall av icke ärftlig typ är vanligare bland kvinnor än bland män och kan ha ett flertal orsaker. Det diffusa håravfallet drabbar oftast hela håret, inte bara de övre delarna. Vanliga orsaker är järnbrist, brist på vitamin b12 och folsyra, autoimmuna sjukdomar, ämnesomsättningsrubbning mm. Om man hittar en orsak till håravfallet bör den behandlas men man kan även ha nytta av behandling med minoxidil (Rogaine) eller med laser.